"Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy", jest projektem reazlizowanym przez FU-WI Sp. z o.o. w Elblągu.

Projekt został zrealizowany w okresie: od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Wsparcie ze środków instrumentu finansowego LIFE+, a także środków NFOŚiGW, umożliwiło realizację niniejszego projektu.


Technologia EKO-FUWI w katalogu projektów LIFE
(Data: 2020-07-01)
Publikacja na temat naszej technologii EKO-FUWI w katalogu pn. „Polskie Projekty LIFE” wydawanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej...

Raport końcowy Projektu LIFE11/ENV/PL/000453
(Data: 2016-04-11)
Raport końcowy Projektu LIFE11/ENV/PL/000453

Czytaj dalej...

Konferencja podsumowująca realizację projektu - Warszawa, 10 grudnia 2015
(Data: 2015-12-15)
Dnia 10 grudnia 2015 w Warszawie, Hotel Airport Okęcie, została zorganizowana konferencja na zakończenie realizacji projektu LIFE11/ENV/453.

Czytaj dalej...

Ostatnia Wizyta Demonstracyjna - 26.11.2015
(Data: 2015-11-26)
Dwunasta i ostatnia zaplanowana wizyta demonstracyjna odbyła się dnia 26 listopada 2015 roku w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych w miejscowości Jasionno

Czytaj dalej...

Wizyta Demonstracyjna 12.11.2015
(Data: 2015-11-12)
Jedenasta wizyta demonstracyjna odbyła się dnia 12 listopada 2015 roku w miejscu realizacji projektu.

Czytaj dalej...

Ostatnie zagraniczne spotkanie informacyjne - Rumunia
(Data: 2015-11-02)
Ostatnie zagraniczne spotkanie informacyjne zostało zorganizowane w Rumunii. Spotkanie miało miejsce w Hotelu Sarroglia w Bukareszcie.

Czytaj dalej...

Wizyta demonstracyjna 15.10.2015
(Data: 2015-10-15)
15 października 2015 odbyła się ósma z kolei wizyta demonstracyjna w miejscu realizacji projektu pn "Demonstracyjna Instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy".

Czytaj dalej...

Ostatnie spotkanie informacyjne w kraju - Kazimierz Dolny
(Data: 2015-10-09)
Firma FU-WI zakończyła cykl spotkań informacyjnych w kraju, ostatnie spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym 7 października 2015.

Czytaj dalej...

Wizyta demonstracyjna
(Data: 2015-09-24)
Dnia 24.09.2015r. grupa przedstawicieli instytucji państwowych oraz firm przybyła na prezentację „Demonstracyjnej instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych w Jasionnej. Podczas spotkania zaprezentowany został film oraz krótka prezentacja multimedialna dotycząca projektu.

Czytaj dalej...

Wizyta demonstracyjna
(Data: 2015-09-10)
Dnia 10.09.2015r. grupa przedstawicieli instytucji państwowych oraz firm przybyła na prezentację „Demonstracyjnej instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych w Jasionnej. Podczas spotkania zaprezentowany został film oraz krótka prezentacja multimedialna dotycząca projektu.

Czytaj dalej...

Piknik ekologiczny dla dzieci i młodzieży w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych.
(Data: 2015-06-22)
19 i 23 czerwca 2015, łącznie około 150 osobowa grupa uczniów szkół z terenu gminy Gronowo Elbląskie, w towarzystwie dyrektorów i nauczycieli swych placówek, uczestniczyła w pikniku ekologicznym zorganizowanym w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych, w Jasionnej. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była firma FU-WI Sp. z o. o. z Elbląga, beneficjent realizowanego w ramach dofinansowania LIFE+ oraz NFOŚiGW projektu unijnego „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”.

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne - Łotwa
(Data: 2015-06-22)
Dnia 18.06.2015 Beneficjent zorganizował drugie z kolei zagraniczne spotkanie informacyjne - tym razem na terenie Łotwy.

Czytaj dalej...

VI Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”
(Data: 2015-06-03)
Reprezentanci firmy FU-WI w terminie 1 – 2 czerwca 2015 wzięli udział w organizowanej przez spółkę Abrys VI konferencji pod nazwą „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli spółek wodno-ściekowych, zakładów wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz przedstawicieli jednostek administracji samorządowej i projektantów.

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne podczas targów WOD-KAN, Bydgoszcz.
(Data: 2015-05-29)
W dniach 26 – 28 maja 2015 firma FU-WI brała udział w targach WOD-KAN w Bydgoszczy, prezentując realizowany projekt „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”, współfinansowany przez instrument Unii Europejskiej LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Czytaj dalej...

Kolejna publikacja prasowa nt. projektu.
(Data: 2015-05-21)
W majowym numerze magazynu WODOCIĄGI i KANALIZACJA ukazała się kolejna publikacja odnośnie realizowanego przez firmę projektu – „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”.

Czytaj dalej...

Publikacja nt. projektu w magazynie PM Network.
(Data: 2015-04-28)
W kwietniowym wydaniu magazynu PM Network April 2015 Volume 29, Number 4 w dziale „POLISH PROJECT POWER” ukazała się publikacja nt. projektu „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”. Tekst jest potwierdzeniem dużego zainteresowania realizowanym przez firmę FU-WI projektem na targach zagranicznych, jak również dowodem innowacyjności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej...

Uczestnictwo w Dniu Informacyjnym LIFE zorganizowane przez NFOŚiGW w Warszawie Hotel Gromada 14 kwietnia 2015 r.
(Data: 2015-04-15)
Przedstawiciele FU-WI Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu pn. „Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” w dniu 14 kwietnia 2015 roku w ramach Dnia informacyjnego LIFE prezentował przedstawicielom firm zainteresowanych uczestnictwem w projektach LIFE.

Czytaj dalej...

V Konferencja w Iławie „Paliwa z odpadów, Prawo – Inwestycje – Innowacje – Rynek” 24 – 26 marca 2015 r.
(Data: 2015-03-27)
Przedstawiciel FU-WI Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu pn. „Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” w terminie 24 – 26 marca 2015r. uczestniczył w 3 dniowej konferencji związanej z gospodarką osadów ściekowych pod hasłem „Paliwa z odpadów, Prawo – Inwestycje – Innowacje – Rynek”, która odbyła się w Iławie.

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne w Hiszpanii
(Data: 2015-03-13)
​Jednostka Zarządzania Projektem na podstawie dotychczasowych kontaktów oraz udziału we wszelkiego rodzaju targach i seminariach, podjęła decyzję o organizacji spotkania informacyjnego na terenie Hiszpanii.

Czytaj dalej...

Reportaż Telewizyjny - Demonstracyjna Instalacja Utylizacji Osadów Pościekowych - FU-WI Sp. z o.o.
(Data: 2015-02-03)


Czytaj dalej...

POLLUTEC 2014 – Lyon, Francja
(Data: 2014-12-12)
POLLUTEC to wiodące targi traktujące o branży energetycznej i ochronie środowiska. Wydarzenie przyciąga profesjonalistów z całego świata, by dyskutować i szukać innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliłyby na redukcję wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne w każdej możliwej dziedzinie. Edycja 2014 odbywała się w terminie 2 – 5 grudnia. Targi Pollutec to 100.000 m2 powierzchni wystawowej, 65.000 odwiedzających, 2.300 wystawców, 400 konferencji i 200 innowacyjnych premier!

Czytaj dalej...

Międzynarodowe targi ochrony środowiska POLEKO 2014 w Poznaniu.
(Data: 2014-11-25)
W dniach od 14 do 17 listopada 2014 roku w Poznaniu odbyła się kolejna 26 edycja targów poświęconych ochronie środowiska, odnawialnym źródłom energii, ekologii oraz gospodarce komunalnej.Uczestnicząc w niniejszej kilkudniowej imprezie mieliśmy możliwość prezentować i promować realizowany przez nas projekt „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 600 wystawców z całego świata, zwiedzających ponad 14 000 gości z 21 krajów.

Czytaj dalej...

Prezentacja wideo Demonstracyjnej instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy.
(Data: 2014-10-29)


Czytaj dalej...

Otwarcie hali produkcyjno-biurowej w miejscowości Jasionno oraz zakończenie etapu budowy i montażu „Demonstracyjnej instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” realizowanego w ramach projektu LIFE+.
(Data: 2014-10-09)
Realizowany przez firmę FU-WI Sp. z o. o. projekt współfinansowany ze środków instrumentu Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dużymi krokami zbliża się ku końcowi. Wybudowana od podstaw, nowoczesna hala produkcyjno-biurowa powstała w miejscowości Jasionno pod Elblągiem jest gotowa, a instalacja obróbki osadów ściekowych jest w całości zamontowana i przeszła szereg prób oraz rozruchów. Całość nosi nazwę Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych.

Czytaj dalej...

W dniach 16-18 września 2014 r., odbyła się VIII edycja konferencji z cyklu „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”
(Data: 2014-09-28)
W dniach 16-18 września 2014 r., odbyła się VIII edycja konferencji z cyklu „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” organizowana przez Spółkę Abrys. Spotkanie ma na celu poruszanie ważnych dla ekologii tematów, związanych z utylizacją osadów ściekowych, których z roku na rok przybywa. Aktualnie w większości są wywożone i zwyczajnie składowane, co od początku 2016 roku zostanie zabronione na podstawie unijnych dyrektyw, które weszły w życie.

Czytaj dalej...

Projekt firmy FU-WI wkrótce zaprezentuje swoje fizyczne oblicze … – Publikacja artykułu nr 3 w prasie branżowej
(Data: 2014-07-22)
Zgodnie z zaplanowanymi wskaźnikami rezultatów projektu dn. 01 lipca br. Opublikowany kolejny branżowy artykuł nt. realizowanego przez firmę FU-WI projektu pn. Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy.

Czytaj dalej...

XXII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2014
(Data: 2014-05-26)
Beneficjent projektu pn. „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” wziął udział w XXII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2014.

Czytaj dalej...

Fu-Wi Sp. z o. o. zaprasza do odwiedzin na targach WOD-KAN!
(Data: 2014-05-16)
Fu-Wi Sp. z o. o. jako Beneficjent projektu pn. Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy zaprasza do odwiedzin na targach WOD-KAN! W okresie 20-22 maja oprócz stoiska informacyjnego, firma zaprezentuje projekt podczas konferencji, na której przybliży specyfikę funkcjonowania tejże technologii i jej przeznaczenie. W tym roku, w targach weźmie udział ponad 400 wystawców! Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej...

IFAT 2014 – Bardziej międzynarodowe targi niż kiedykolwiek !
(Data: 2014-05-12)
Pięciodniowa impreza targowa IFAT ENTSORGA 2014 z zakresu technologii środowiskowych w gospodarce ściekowej, która odbyła się w Monachium, w Niemczech dobiegła końca. FU-WI Sp. z o.o., jako Beneficjent projektu pn. Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy miało zaszczyt uczestniczyć w tym międzynarodowym wydarzeniu…

Czytaj dalej...

Zapraszamy na targi IFAT ENTSORGA już w Maju !
(Data: 2014-03-31)
Firma FU-WI Sp. z o.o., jako Beneficjent projektu pn. Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy w okresie 05-09 Maja 2014r. planuje prezentację realizowanej technologii podczas targów IFAT ENTSORGA, które odbędą się w niemieckim Centrum wystawienniczym Messe München (Monachium, Niemcy)

Czytaj dalej...

Uczestnictwo w Seminarium pt. „Piroliza biomasy – ekologiczny sposób wytwarzania biopaliw nowej generacji. Aspekty środowiskowe i ekonomiczne oraz szanse rozwoju technologii w Polsce.”
(Data: 2013-10-24)
W październiku na terenie województwa dolnośląskiego zorganizowane zostało przez Poltegor -Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego otwarte seminarium pt.”Piroliza biomasy – ekologiczny sposób wytwarzania biopaliw nowej generacji. Aspekty środowiskowe i ekonomiczne oraz szanse rozwoju technologii w Polsce”, w którym to Beneficjent miał okazję uczestniczyć…

Czytaj dalej...

Uczestnictwo Beneficjenta w Seminarium pn.: „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów” w Toruniu.
(Data: 2013-09-25)
We wrześniu 2013r. W Toruniu odbyła się 3 dniowa konferencja związana z gospodarką wodno-ściekową pod hasłem „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów”, w której FU-WI Sp. z o.o. wzięła udział…

Czytaj dalej...

Rozpoczęcie budowy hali magazynowo-biurowej w miejscowości Jasionno na potrzeby realizacji projektu LIFE+
(Data: 2013-07-04)
Zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowego realizowanego przez firmę FU-WI Sp. z o.o. projektu pn. „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” z początkiem lipca rozpoczęto budowę hali magazynowo-biurowej w miejscowości Jasionno, dz. 3/2, Gmina Gronowo Elbląskie.

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjno – prezentacyjne firmy FU-WI Sp. z o.o. z Radą Sołecką miejscowości Jasionno
(Data: 2013-05-04)
Dnia 25 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, odbyło się spotkanie informacyjne – prezentacyjne firmy FU-WI Sp. z o. o. z Radą Sołecką miejscowości Jasionno (gm. Gronowo Elbląskie). Spotkanie zorganizowane zostało dzięki uprzejmości Wójta Gminy Gronowo Elbląskie – p. Marcina Ślężak

Czytaj dalej...

Realizacja projektu przy wsparciu JZP
(Data: 2012-10-01)
W związku z postępującymi pracami nad realizacją projektu “Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” zaistniała konieczność powołania do życia Jednostki Zarządzania Projektem (JZP)

Czytaj dalej...

Regional Kick off Meeting LIFE 2011
(Data: 2012-09-24)
W dniu 24 września 2012 r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ z naboru wniosków w 2011 r. (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2011)…

Czytaj dalej...

Rozpoczęto prace nad realizacją projektu LIFE+
(Data: 2012-06-01)
Dnia 01.06.2012r. rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn “Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i funduszy NFOŚiGW

Czytaj dalej...