Benificjent Projektu:
fuwi_logo

Innowacyjność naszych rozwiązań potwierdzają uzyskane Patenty w tym dwa związane z termiczną utylizacją osadów pościekowych.

http://www.fuwi.pl


Współfinansujący Projekt:

life_logo

Life+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który współfinansuje projekty w dziedzinie ochrony środowiska oraz promocji nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

http://ec.europa.eu/environment/life


n_logo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl


Podstawowym celem projektu jest uruchomienie pełnego ciągu technologicznego w celu wykonania badań wszystkich etapów procesu technologicznego oraz ich oddziaływania na środowisko, w tym:

  1. Sprawdzenie objętego patentem procesu termicznej utylizacji osadów pościekowych w skali technicznie porównywalnej do pracy na oczyszczalniach ścieków
  2. Szczegółowe ustalenie parametrów technicznych zachodzących w trakcie całego procesu technologicznego oraz poszczególnych jego etapach
  3. Wykonanie pełnego bilansu energetycznego na poszczególnych etapach odzysku energii z zastosowaniem osadów z różnych oczyszczalni ścieków
  4. Opracowanie operatu oddziaływania niniejszej technologii na środowisko naturalne.

Opracowany i zarejestrowany przez FU-WI Sp. z o. o. w Urzędzie Patentowy RP pod nr 200715, układ termicznej utylizacji osadów metodą pirolizy pozwoli na uzyskanie wysokiego odwodnienia spalanych osadów pościekowych, co przy dużej zawartości związków organicznych w osadach nie wymaga wprowadzenia do spalania dodatkowego czynnika energetycznego, czyniąc metodę spalania autotermiczną.

Technologia została opracowana w skali laboratoryjnej oraz została zweryfikowana doświadczalnie. Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy zweryfikowanie opracowanego innowacyjnego rozwiązania w sakli technicznej, co daje podstawy do dalszego doskonalenia technologii spalania pirolitycznego osadów oraz zagospodarowania powstałych po nich popiołów.

Zastosowanie w układzie technologicznym reaktora pirolitycznego FUWI o małych rozmiarach w stosunku do innych ogólnie stosowanych, pozwala na zmniejszenie wymiarów całej linii technologicznej do utylizacji osadów pościekowych, umożliwi to zastosowanie niniejszych urządzeń w małych miastach i wioskach, a jednocześnie utylizację osadów w miejscu ich powstawania.