Uczestnictwo Beneficjenta w Seminarium pn.: „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów” w Toruniu.

2013-09-25

We wrześniu 2013r. W Toruniu odbyła się 3 dniowa konferencja związana z gospodarką wodno-ściekową pod hasłem „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów”, w której FU-WI Sp. z o.o. wzięła udział. Opiekunem naukowym niniejszej konferencji był dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W ramach konferencji wygłoszone zostały liczne wykłady oraz podjęto liczne dyskusje w trakcie obrad dot. szeroko rozumianej gospodarki osadami ściekowymi. Podjęto tematy związane z koniecznością opracowania strategii gospodarki wodnej i ściekowej na najbliższe lata uwzględniając wnioski wynikające z dotychczasowego dorobku, optymalizacji, efektywności i dyspozycyjności instalacji suszenia i spalania osadów, weryfikacji wytycznych dla podejmowania koncepcji i projektów budowy nowych tego rodzaju instalacji. Istotny wkład w dorobek niniejszej konferencji wnieśli także Przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

02_2W aneksie Konferencji odbyły się 3 wyjazdy techniczne. Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się ze świeżo przekazaną do eksploatacji suszarnią osadów pracującą w Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Toruniu, spalarnią osadów pracującą na terenie Oczyszczalni Ścieków „Fordon” w Bydgoszczy oraz metodą termicznej hydrolizy osadów CAMBI prezentowaną na przykładzie instalacji w Oczyszczalni Ścieków „Kapuścińska” w Bydgoszczy.

Relacja zdjęciowa z niniejszej konferencji