Spotkanie informacyjno – prezentacyjne firmy FU-WI Sp. z o.o. z Radą Sołecką miejscowości Jasionno

2013-05-04

Dnia 25 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, odbyło się spotkanie informacyjne – prezentacyjne firmy FU-WI Sp. z o. o. z Radą Sołecką miejscowości Jasionno (gm. Gronowo Elbląskie). Spotkanie zorganizowane zostało dzięki uprzejmości Wójta Gminy Gronowo Elbląskie – p. Marcina Ślężak Wiodącym tematem niniejszego spotkania było przekazanie informacji nt. realizowanego przez firmę FU-WI Sp. z o. o. projektu „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”. Niniejsza prezentacja spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców miejscowości Jasionno, gdzie realizowany jest projekt. Na spotkaniu informacyjnym zostały przedstawione informacje dotyczące planowanej inwestycji. Koordynator projektu – p. Tadeusz Furowicz oraz Specjalista ds. promocji i komunikacji – p. Artur Zieleniewski odpowiadali wyczerpująco na wszystkie pojawiające się pytania uczestników spotkania, a co za tym idzie rozwiewali ich wszelkie obawy związane z realizacji projektu – budową linii utylizacji osadów pościekowych. Uczestnicy poznali również szereg możliwości i korzyści jakie niesie za sobą wykonanie przedmiotowego nowatorskiego układu. Planowana realizacja projektu spotkała się z bardzo pozytywną reakcją zarówno Rady Sołeckiej, a co za tym idzie mieszkańców miejscowości Jasionno.