Realizacja projektu przy wsparciu JZP

2012-10-01

W związku z postępującymi pracami nad realizacją projektu “Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” zaistniała konieczność powołania do życia Jednostki Zarządzania Projektem (JZP).

W związku z postępującymi pracami nad realizacją projektu “Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” zaistniała konieczność powołania do życia Jednostki Zarządzania Projektem (JZP). Dnia 01.10.2012 odbyło się spotkanie robocze Koordynatora Projektu z wszystkimi osobami, zatrudnionymi do realizacji podmiotowego projektu unijnego. Decyzją Koordynatora projektu powołano JZP, której członkami pozostali wszyscy pracownicy projektu. Głównym zadaniem JZP jest wspomaganie Koordynatora w procedurach zarządzania projektem oraz realizacji projektu LIFE.