Spotkanie informacyjne w Hiszpanii

2015-03-13

Jednostka Zarządzania Projektem na podstawie dotychczasowych kontaktów oraz udziału we wszelkiego rodzaju targach i seminariach, podjęła decyzję o organizacji spotkania informacyjnego na terenie Hiszpanii. JZP zadecydowała o wyborze kraju na podstawie realnego zainteresowania technologią ze strony firm i instytucji z tego regionu. Dnia 11.03.2015r. firma zorganizowała spotkanie informacyjne w siedzibie jednej z zainteresowanych technologią firm – grupy Ecocorum w miejscowości Cortegada. W spotkaniu informacyjnym Beneficjenta reprezentowali:

- Specjalista ds. Promocji i Komunikacji – mgr inż. Artur Zieleniewski,

- Pracownik techniczny – inż. Mariusz Meuś.

Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła również Pani Magdalena Żukowska pełniąc funkcję tłumacza.

Na spotkaniu stawiła się grupa przedstawicieli instytucji oraz firm związanych z oczyszczaniem i utylizacją ścieków. Podczas spotkania zaprezentowany został film promocyjno-informacyjny przygotowany w ramach projektu oraz krótka prezentacja multimedialna.
Wszyscy odwiedzający wzięli udział w krótkiej dyskusji, po której zaprezentowana została prezentacja fotograficzna instalacji wybudowanej w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych. Na zakończenie spotkania reprezentanci firmy FU-WI odpowiadali na pytania dotyczące funkcjonowania instalacji. Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń oraz kontaktów w celu dalszej wymiany informacji.

W spotkaniu udział wzięli:

EXINVARE S.L. – Barcelona

  1. Jordi Sallent

HIDROTUIT - Reus

  1. Marc Amella
  2. Pere Ferrate
  3. Ricardo Llanos

ODYL, S.A. - Barcelona

  1. Tomas Casals – Espinos
  2. Marta Casal – Barnes