Regional Kick off Meeting LIFE 2011

2012-09-24

W dniu 24 września 2012 r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ z naboru wniosków w 2011 r. (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2011).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty z Polski, Czech, Słowacji a także Łotwy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz zespołu monitorującego ASTRALE. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Wydziału LIFE Przyroda (LIFE Nature) w Dyrekcji Środowiska Komisji Europejskiej – Pana Angelo Salsi.

Kick off meeting miał na celu zapoznanie nowych beneficjentów z zasadami realizacji projektów LIFE+, w szczególności współpracy z Komisją Europejską oraz zespołem monitorującym. Oprócz inauguracyjnego charakteru, spotkanie było także okazją do wymiany informacji na temat aktualnie prowadzonych projektów LIFE+ oraz przedyskutowania możliwości ewentualnej współpracy pomiędzy beneficjentami programu. Szerokie rozpropagowanie wyników projektów oraz współpraca między beneficjentami to jedne z podstawowych wymagań programu LIFE+.