Rozpoczęto prace nad realizacją projektu LIFE+

2012-06-01

Dnia 01.06.2012r. rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn “Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i funduszy NFOŚiGW

Budowa demonstracyjnej linii utylizacji osadów pościekowych ma na celu uruchomienie pełnego ciągu technologicznego w celu wykonania badań  wszystkich etapów procesu technologicznego oraz ich oddziaływania na środowisko, w tym:

● Sprawdzenie objętego patentem procesu termicznej utylizacji osadów pościekowych w skali technicznie porównywalnej do pracy na oczyszczalniach ścieków, dla których jest dedykowana;

●  Szczegółowe ustalenie parametrów technicznych procesów zachodzących w trakcie  całego procesu technologicznego;

●  Wykonanie pełnego bilansu energetycznego na poszczególnych etapach odzysku energii z zastosowaniem osadów z różnych oczyszczalni ścieków;

●  Opracowanie operatu oddziaływania zastosowanej technologii na środowisko naturalne;

●  Atestacji urządzeń nowoprojektowanych i adaptowanych z innych gałęzi gospodarki, zastosowanych w procesie utylizacji osadów.

Budowa linii ma umożliwić dalsze doskonalenie technologii spalania pirolitycznego osadów oraz zagospodarowania powstałych po nich popiołów, a także uszczegółowienie wymaganego zakresu pracy stacji oczyszczania spalin.

Zadaniem linii po jej wybudowania ma być możliwość  demonstracji nowatorskiego procesu potencjalnym inwestorom, projektantom i studentom oraz przedstawicielom administracji państwowej zajmujących się problematyką ochrony środowiska, a szczególnie oczyszczaniem ścieków.