Otwarcie hali produkcyjno-biurowej w miejscowości Jasionno oraz zakończenie etapu budowy i montażu „Demonstracyjnej instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” realizowanego w ramach projektu LIFE+.

2014-10-09

Realizowany przez firmę FU-WI Sp. z o. o. projekt współfinansowany ze środków instrumentu Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dużymi krokami zbliża się ku końcowi. Wybudowana od podstaw, nowoczesna hala produkcyjno-biurowa powstała w miejscowości Jasionno pod Elblągiem jest gotowa, a instalacja obróbki osadów ściekowych jest w całości zamontowana i przeszła szereg prób oraz rozruchów. Całość nosi nazwę Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych.

Pierwsza prezentacja hali i instalacji odbędzie się 10 października 2014. Zaproszeni zostali najbliżsi kooperanci firmy, którzy współpracowali przy różnych etapach projektu. Przedsięwzięcie, które realizowane jest od czerwca 2012 roku, wkrótce formalnie zakończy etap budowy, po czym rozpocznie się działalność informacyjno-promocyjna, która będzie trwała do końca 2015 roku. Ma to na celu przedstawienie technologii wszystkim zainteresowanym, ale również prawnych i ekologicznych powodów, dla których powstała instalacja. Dodatkowym celem firmy jest zwiększanie świadomości społecznej i ukazanie zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakie niosą ze sobą składowane osady ściekowe.

W przyszłości firma przewiduje otwarte dla wszystkich zainteresowanych prezentacje.