W dniach 16-18 września 2014 r., odbyła się VIII edycja konferencji z cyklu „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

2014-09-28

W dniach 16-18 września 2014 r., odbyła się VIII edycja konferencji z cyklu „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” organizowana przez Spółkę Abrys. Spotkanie ma na celu poruszanie ważnych dla ekologii tematów, związanych z utylizacją osadów ściekowych, których z roku na rok przybywa. Aktualnie w większości są wywożone i zwyczajnie składowane, co od początku 2016 roku zostanie zabronione na podstawie unijnych dyrektyw, które weszły w życie.

Podczas trzydniowej konferencji firma FU-WI Sp. z o. o. zaprezentowała swój projekt pn. „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”, której towarzyszyła gorąca dyskusja na temat zalet technologii, ale i rosnącej popularności metod termicznych. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, jest to najbezpieczniejsza forma zagospodarowania osadów ściekowych i nabiera coraz większego znaczenia w naszym kraju. Udział metod polegających na suszeniu i późniejszym spalaniu, na przestrzeni ostatnich lat wzrósł do ponad 35%, a ich rozwój jest wciąż kontynuowany – czego potwierdzeniem może być instalacja firmy FU-WI.

Jak można było się dowiedzieć, światowy problem osadów ściekowych z jakim się mierzymy, został z dużym sukcesem rozwiązany w kilku regionach kraju i dużych polskich miastach, dzięki wbudowaniu i uruchomieniu licznych suszarni oraz spalarni. Pozostaje duża większość kraju – małych miejscowości i terenów wiejskich, które w Polsce przeważają. FU-WI Sp. z o. o. wychodzi naprzeciw tym regionom, proponując instalację, która z powodzeniem zastąpi drogie, wielkomiejskie instalacje oparte na kotłach fluidalnych. Linia termicznej obróbki zakończona jest reaktorem pirolitycznym, w którym odpowiednio przygotowany przez szereg urządzeń osad, poddany jest turbo duo-pirolizie. Proces nie tylko znacznie zmniejsza objętość osadu. Dzięki 2-etapowemu spalaniu, a następnie szokowemu schłodzeniu, likwidacji ulegają dioksyny, furany i wszelkie aromaty, a powstały w ten sposób drobny granulat, może być dodatkowo wykorzystany, np. jako kruszywo pod budowę dróg.

„Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” spotyka się z wielkim zainteresowaniem, ale i dużym uznaniem autorytetów w dziedzinie ochrony środowiska. Jak się okazało podczas spotkania – linia budzi wiele emocji, a proponowana przez FU-WI technologia doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby pro-ekologicznych rozwiązań. Na dzień dzisiejszy linia przechodzi ostatnie rozruchy w nowo wybudowanej hali przed pierwszą prezentacją.