Projekt firmy FU-WI wkrótce zaprezentuje swoje fizyczne oblicze … – Publikacja artykułu nr 3 w prasie branżowej

2014-07-22

Zgodnie z zaplanowanymi wskaźnikami rezultatów projektu dn. 01 lipca br. Opublikowany kolejny branżowy artykuł nt. realizowanego przez firmę FU-WI projektu pn. Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy.

Artykuł opublikowano na łamach czasopisma Wodociągi – Kanalizacja, wydanie lipiec-sierpień. Miesięcznik Wodociągi – Kanalizacja cieszy się niebywała popularnością wśród przedsiębiorców przedmiotowej branży. Wskazuje on głównie na sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, opisuje praktyczne projektowanie urządzeń z uwzględnieniem aspektów naukowych i ekonomicznych, zamieszcza aktualne przepisy prawa branżowego wraz z ich interpretacją, a także informuje o sposobach finansowania inwestycji.

Zapoznaj się z treścią Artykułu nr 3