V Konferencja w Iławie „Paliwa z odpadów, Prawo – Inwestycje – Innowacje – Rynek” 24 – 26 marca 2015 r.

2015-03-27

Przedstawiciel FU-WI Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu pn. „Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” w terminie 24 – 26 marca 2015r.  uczestniczył w 3 dniowej konferencji związanej z gospodarką osadów ściekowych pod hasłem „Paliwa z odpadów, Prawo – Inwestycje – Innowacje – Rynek”, która odbyła się w Iławie.

W ramach konferencji wygłoszone zostały wykłady oraz podjęto liczne dyskusje w trakcie obrad dot. szeroko rozumianej gospodarki osadami ściekowymi. Dyskutowano na tematy związane z prawnymi aspektami produkcji i stosowania paliw z odpadów, a także odpady jako paliwo – produkcja i technologia, paliwa z odpadów, jako element zrównoważonego rozwoju oraz alternatywne metody odzysku energii z odpadów.

Podczas Konferencji przedstawiciel Beneficjenta FUWI Sp. z o. o., Specjalista ds. Promocji i komunikacji projektu LIFE+ – mgr inż. Artur Zieleniewski, zaprezentował naszą technologię oraz film nt. realizowanego przez nas projektu pt.: „Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy.”

Udział w przedmiotowej Konferencji pozwolił na promocję realizowanego projektu oraz nawiązanie kontaktów z szerokim gronem profesjonalistów.