Uczestnictwo w Dniu Informacyjnym LIFE zorganizowane przez NFOŚiGW w Warszawie Hotel Gromada 14 kwietnia 2015 r.

2015-04-15

Przedstawiciele FU-WI Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu pn. „Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy” w dniu 14 kwietnia 2015 roku w ramach Dnia informacyjnego LIFE prezentował przedstawicielom firm zainteresowanych uczestnictwem w projektach LIFE realizowany przez nas projekt w formie:

  1. bezpośrednich rozmów,
  2. medialnej – film,
  3. rzeczowej – broszury, ulotki, zakładki.

W ramach uczestnictwa w tym spotkaniu, nawiązano kilkanaście kontaktów z przedstawicielami firm, które podobnie jak my prezentowały realizowane przez siebie projekty LIFE z różnych komponentów.

Nasz projekt i prezentowana technologia cieszyła się dużym zainteresowanie, szczególnie wśród potencjalnych beneficjentów zainteresowanych zgłoszeniem swoich technologii w 2015 roku.