VI Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

2015-06-03

Reprezentanci firmy FU-WI w terminie 1 – 2 czerwca 2015 wzięli udział w organizowanej przez spółkę Abrys VI konferencji pod nazwą „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli spółek wodno-ściekowych, zakładów wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz przedstawicieli jednostek administracji samorządowej i projektantów.

Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych, perspektyw rozwoju w tym kierunku, a także prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z zagospodarowaniem osadów. Jednym z punktów konferencji i ogólnej dyskusji było omówienie przykładów dobrych praktyk i innowacji w tym zakresie. Szczególnie w związku z wchodzącymi w życie dyrektywami, które od 1 stycznia 2016 zabronią składowania osadów.

W odpowiedzi firma FU-WI miała zaszczyt zaprezentować swoją innowacyjną technologię – „Demonstracyjną instalację termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”. Proponowane rozwiązanie jest doskonałym wyborem dla mniejszych oczyszczalni i świetną alternatywą dla drogich systemów opartych na kotłach fluidalnych.

W ramach wyjazdu technicznego podczas drugiego dnia konferencji, odbyła się wizyta demonstracyjna w miejscu realizacji projektu – Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych w miejscowości Jasionno. Liczna grupa uczestników konferencji miała okazję obejrzeć na żywo demonstracyjną instalację, a także zapoznać się z wszelkimi aspektami jej działania i użytej, innowacyjnej technologii.