Kolejna publikacja prasowa nt. projektu.

2015-05-21

W majowym numerze magazynu WODOCIĄGI i KANALIZACJA ukazała się kolejna publikacja odnośnie realizowanego przez firmę projektu – „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”.

"Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy" - magazyn WODOCIĄGI i KANALIZACJA