Piknik ekologiczny dla dzieci i młodzieży w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych.

2015-06-22

19 i 23 czerwca 2015, łącznie około 150 osobowa grupa uczniów szkół z terenu gminy Gronowo Elbląskie, w towarzystwie dyrektorów i nauczycieli swych placówek, uczestniczyła w pikniku ekologicznym zorganizowanym w Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych, w Jasionnej. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była firma FU-WI Sp. z o. o. z Elbląga, beneficjent realizowanego w ramach dofinansowania LIFE+ oraz NFOŚiGW projektu unijnego „Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”.

Program przewidział krótką prezentację multimedialną dotyczącą projektu. Wszyscy zaproszeni otrzymali upominki informacyjne oraz skorzystali z poczęstunku. Kolejnym punktem było zapoznanie uczestników z instalacją w fizycznej formie – reprezentant firmy zwrócił uwagę na czym polega innowacyjność technologii, przyjazność wobec środowiska, bezpieczeństwo, a także opłacalność i ekonomiczność przedsięwzięcia.

W drugiej części spotkania, uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie segregacji odpadów, prowadzonych przez przedstawicielki firmy MPO z Elbląga.

Ostatnią, najważniejszą częścią pikniku było podsumowanie konkursów o tematyce ekologicznej, zorganizowanych przez firmę FU-WI: na najlepszy plakat i hasło. Zwycięzcy zostali wyłonieni w ramach głosowania, a pierwsze 3 miejsca zostały nagrodzone sprzętem elektronicznym ufundowanym przez firmę FU-WI.

Całe wydarzenie okazało się wielką frajdą dla dzieci. Firma FU-WI jak i reprezentanci szkół liczą na dalszą współpracę i możliwość wyjazdów całych klas do Centrum Usług i Prezentacji Ekologicznych na lekcje ekologiczne.