Uczestnictwo w Seminarium pt. „Piroliza biomasy – ekologiczny sposób wytwarzania biopaliw nowej generacji. Aspekty środowiskowe i ekonomiczne oraz szanse rozwoju technologii w Polsce.”

2013-10-24

W październiku na terenie województwa dolnośląskiego zorganizowane zostało przez Poltegor -Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego otwarte seminarium pt.”Piroliza biomasy – ekologiczny sposób wytwarzania biopaliw nowej generacji. Aspekty środowiskowe i ekonomiczne oraz szanse rozwoju technologii w Polsce”, w którym to Beneficjent miał okazję uczestniczyć. Seminarium odbyło się we wrocławskim hotelu im. Jana Pawła II w dniu 24.10.2013r. Patronatem honorowym niniejszego wydarzenia był Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Polska Izba Biomasy.

Seminarium miało na celu szerzenie wiedzy dotyczącej pirolizy biomasy oraz promowanie stosowania tej technologii w kontekście korzyści gospodarczych i środowiskowych. Seminarium było ponadto pierwszy etapem procesu tworzenia klastra umożliwiającego nawiązywanie kontaktów z organizacjami i podmiotami wyrażającymi chęć uczestnictwa w tymże klastrze, stąd seminarium skierowane było do wszystkich zainteresowanych technologią pirolizy biomasy. Każda z uczestniczących firm mogła zaprezentować swoją technologię, dzięki czemu mieliśmy okazję wysłuchać takich wystąpień jak:
1. Projekt pt.”Środowiskowe i ekonomiczne korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych na obszarze Europy Środkowej E2BEBIS” – mgr Barbara Rogosz, „POLTEGOR-INTYTUT”, Wrocław
2. „Termiczne metody przekształcania biomasy” – mgr inż. Janina Ilmurzyńska, Instytut Energetyki, Warszawa
3. „Prażenie biomasy-aspekty środowiskowe i ekonomiczne technologii w kontekście produkcji czystej energii” – mgr inż. Jan Gładki, FLUID S.A., Sędziszów
4. „Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie” – prof. dr. hab. Bogusław Usowicz, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
5. „Dobre praktyki w budowaniu klastrów na przykładzie Klastra Centrum Technologii Energetycznych” – mgr Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych, Świdnica

Podczas Seminarium reprezentant Beneficjenta FU-WI Sp. z o.o. – mgr inz. Artur Zieleniewski, który jednocześnie jest Specjalistą ds. Promocji i Komunikacji w ramach niniejszego projektu unijnego, przedstawił również prezentację pt. ”Innowacyjna technologia termicznej utylizacji osadów pościekowych metoda pirolizy”.

Udział w seminarium pozwolił na promocję technologii „Demonstracyjna linia termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy”, a także umożliwił dotarcie do szerszego grona audytorów (profesjonaliści).